PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Już wkrótce zapraszamy na nową stronę przedszkola www.przedszkole6gdynia.pl

" Z nami chcą spędzać czas wszystkie dzieci." 


Wychowanek na ...

     

60-lecie Naszego Przedszkola

Podziękowania
Administrator Danych Osobowych - ADO - Marta Mazurek
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI - Danuta Tessar

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 6 W GDYNI
Informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 6 
z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 28, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje na danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora 
jest Marcin Rożniecki; e-mail: marcin@3city-it.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony 
w zgodzie na przetwarzanie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego