EDUKACJA EKOLOGICZNA - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

EDUKACJA EKOLOGICZNA

DZIAŁANIA EKO
Edukacja ekologiczna zajmuje ważne miejsce w naszych codziennych działaniach.
W końcu tytuł najbardziej świadomego ekologicznego przedszkola w rejonie do czegoś nas zobowiązuje.

Chcielibyśmy aby dzieci miały wykształcone nawyki, a nie tylko wiedzę z zakresu ochrony środowiska.
Jak to najlepiej osiągnąć ? Oczywiście poprzez codzienne działania realizowane wspólnie w przedszkolu
i mamy również nadzieję, że także i w domu.

Dlatego też:
Segregujemy odpady. Mamy w sali pojemniki na zużyty papier.

Mamy również pojemnik na baterie – jest on koloru żółtego i stoi w naszym przedsionku.

Uczymy dzieci, że odpady, takie jak akumulatory i baterie są szczególnie niebezpieczne. Wydzielają związki trujące, które składowane w tradycyjny sposób przyczyniają się znacząco do degradacji środowiska naturalnego.
Zebrane surowce przekazujemy do Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki we współpracy z którym
realizujemy program REBA – zbiórka baterii.
I w taki sposób nie tylko chronimy środowisko, ale jeszcze otrzymujemy za zebrane punkty nagrody.


Przystąpiliśmy również do zbiórki plastikowych butelek oraz rozpoczęliśmy akcję " Kwiatek za makulaturę".
Za każdorazowy udział w akcji, przedszkolaki dostają kolorowe naklejki, których odpowiednia liczba utworzy kwiatek.
Bierzemy udział również w akcjach Urzędu Miasta Gdyni "Zapraszamy Ptaki do Gdyni" , "Gdynia w kwiatach".
Organizujemy obchody Dni Ziemi.
Wspólnie z panem leśniczym uczestniczymy w warsztatach organizowanych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Czym jeszcze się zajmujemy:

Kompostujemy odpady
Oszczędzamy surowce naturalne jak woda i energia!!!

Wykorzystujemy odpady w codziennych zabawach – pracach twórczych.
Zachęcamy rodziców do dzielenia się z nami niepotrzebnymi materiałami,
które dla nas stanowią prawdziwą kopalnię pomysłów.

W naszych działaniach bazujemy na zdobytej wiedzy, którą ciągle pogłębiamy,
poznając przyrodę i otaczające nas środowisko.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego