HISTORIA - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

HISTORIA

O PRZEDSZKOLU
Przedszkole Nr 6 w Gdyni zostało powołane we wrześniu 1955r. Inicjatywę utworzenia Przedszkola wysunął Komitet Rejonowy (Partii? ) Nr 14 w Wielkim Kacku. Na przedszkole zaadaptowano lokal po sklepie spożywczym i poczcie w budynku przy ul Orłowskiej, obecnie Chwaszczyńskiej. We wrześniu 1955 roku przedszkolne progi przekroczyło 40 dzieci. Personel pedagogiczny stanowiły wtedy 2 osoby: kierowniczka przedszkola Augustynowicz Alicja i wychowawczyni Arciszewska Cecylia.
W następnych latach: 1957 – 1978 zmieniało się kierownictwo i warunki w Przedszkolu. Kierowniczkami były: Domaszek Teresa, Krefta Wanda, pani Barzanowska, Kędzior Anna, Wnuk Jadwiga, Dybek Bernadeta.

Po latach budynek, w którym mieściło się Przedszkole, uległ zniszczeniu. Przedszkole Nr 6 zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Starodworcowej. Nastąpiło to z dniem 20 sierpnia 1978. Kierowniczką Przedszkola była wówczas pani Bernadeta Dybek.
Od września 1979r. dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 20 został zarazem dyrektorem Państwowego Przedszkola Nr 6. W jego imieniu Przedszkolem zarządzały wicedyrektorki szkoły do spraw dydaktyczno- wychowawczych: Grażyna Pajączkowska - w latach 1979-1981 i Lidia Mikołajczyk - w latach 1981-1985. W budynku Szkoły, dla potrzeb Przedszkola została wydzielona jedna sala zabaw. Do Przedszkola uczęszczało 25 dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Rozwój miasta Gdyni spowodował szybkie zmiany urbanistyczne. Powstało osiedle Karwiny. Pilną potrzebą było wybudowanie przedszkola gdyż przybywający tu mieszkańcy potrzebowali zapewnienia opieki nad dzieckiem. Wraz z budową osiedla budowano przedszkole. W lutym 1986 roku Państwowe Przedszkole Nr 6 przeniesione zostało do nowo wybudowanego budynku na osiedlu Karwiny III przy ulicy Chwaszczyńskiej 28. Utworzone zostały 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Funkcję dyrektora powierzono Gabrieli Piekarskiej.

W latach 1987 - 1989 dyrektorem Przedszkola była Maria Gronczewska,a w latach 1993-1994 Janina Futyma. W lutym 1992 roku Przedszkole, podobnie jak wszystkie placówki oświatowe w Gdyni, stało się Przedszkolem Samorządowym. We wrześniu 2000 roku utworzono dodatkowo piątą grupę i zwiększono liczbę przyjmowanych dzieci.

W 2007 roku dyrektorem Przedszkola została mgr Marta Mazurek, która pozostaje na stanowisku do chwili obecnej.

W Przedszkolu zatrudnionych jest 11 osób personelu pedagogicznego.
Od 2003 roku Przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów: logopedę Działalność edukacyjna prowadzona jest w oparciu o ministerialny program wychowania przedszkolnego i programy autorskie. Przedszkole ma bardzo bogate osiągnięcia we współpracy ze środowiskiem lokalnym, m.in.
ze Szkołą Podstawową Nr 46, z najbliższymi przedszkolami, biblioteką osiedlową i Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Uzyskuje znaczące efekty w zakresie edukacji ekologicznej, posiada certyfikat „Zielone Dzieciaki”. Dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 6 były dwukrotnie laureatami Miejskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych o tematyce ekologicznej, a także laureatami wielu innych konkursów.

Przedszkole posiada bardzo bogatą bazę materialną, doskonałe warunki do zabawy i edukacji. Budynek jest modernizowany, otoczony ładnym, bogato wyposażonym placem zabaw.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego