PŁATNOŚCI - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PŁATNOŚCI

DLA RODZICÓW
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadza zmianę w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
Opłata za wyżywienie całodzienne: 6 zł
w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek

Wydruk o wysokości opłat za dany miesiąc jest do odebrania u nauczycielki w grupie dziecka.
W przypadku choroby lub dłuższej nieobecności dziecka, informacji telefonicznej udziela intendent (058) 629-15-26.

Prosimy o prawidłowe wnoszenie opłaty za przedszkole na konto bankowe, zgodnie z kwotą podaną na wydruku. W treści prosimy wyszczególnić osobno kwotę za żywienie 
i świadczenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wpłacanych kwot. Prosimy nie dokonywać samemu obliczeń, nie zaokrąglać końcówek kwot tzn, jeżeli jest 352,72 zł to tyle musi wpłynąć na konto.Płatności za przedszkole proszę dokonywać na konto bankowe przedszkola

PŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE

Przedszkole nr 6
ul. Chwaszczyńska 28
81-395 Gdynia

Konto bankowe (PKO BP):
12 1440 1026 0000 0000 1252 7648 
PŁATNOŚĆ ZA PONADPROGRAMOWE ŚWIADCZENIA

Przedszkole nr 6
ul. Chwaszczyńska 28
81-395 Gdynia

Konto bankowe (PKO BP):
06 1440 1026 0000 0000 1252 7659W tytule przelewu prosimy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, opłata za żywienie .... zł, świadczenie .... zł, miesiac ....

Płatności można dokonać także w kasie, na I piętrze u intendentki przedszkola 15-go dnia każdego miesiąca.
Odpłatności za przedszkole MUSZĄ się znaleźć na koncie bankowym do 15-go dnia każdego miesiąca.
Po tej dacie będą naliczane odsetki.KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

Opłata miesięczna w wysokości 30 zł. 
Istnieje możliwość jednorazowej opłaty rocznej.

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 6
ul. Chwaszczyńska 28
81-395 Gdynia
Konto bankowe
BZ WBK 79 1090 1102 0000 0001 3360 4832
 


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego