PODSTAWY PRAWNE - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PODSTAWY PRAWNE

O PRZEDSZKOLU
Podstawą prawną funkcjonowania Przedszkola nr 6 jest ustawa o systemie oświaty
oraz Statut Przedszkola nr 6 w Gdyni.

1. Przedszkole nr 6 w Gdyni jest przedszkolem publicznym.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdynia.
3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
4. Ustawa Prawo oświatowe

Działalność Przedszkola finansowana jest przez Gminę Miasta Gdyni w formie dotacji oraz przez Rodziców w formie opłaty eksploatacyjnej i opłaty za koszty przygotowania posiłków. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Gdynia. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry, w dniach ustalonych w danym miesiącu, w kasie Przedszkola.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego