PRZEDSZKOLE W RUCHU - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PRZEDSZKOLE W RUCHU

AKTUALNOŚCI
Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może"
organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ruch w przedszkolu

1.Wychowanie fizyczne

SCENARIUSZ ZAJĘCIA - opracowała Danuta Tessar
GRUPA WIEKOWA - 3 - latki

Temat - Zimowa sanna na krzesełkach
link https://www.facebook.com/PrzedszkoleNr6wGdyni/

Data - 07.02.2014 r.
Cel główny: rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
Cele szczegółowe:

Dziecko coraz lepiej porusza się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem
Współpracuje w parze, grupie
Potrafi przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa


Osiąganie umiejętności w zakresie:
Obszar 5
3. Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości
4. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach
Obszar 1
2. Dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej / stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych
Przebieg

Zaproszenie do zabawy z krzesełkami, które zamieniamy w sanki. Każde dziecko szuka sobie miejsca. Staje za krzesełkiem.
Dzielimy grupę na dwa zespoły. Jeden otrzymuje szarfy koloru żółtego, drugi czerwonego. Zawiązujemy szarfy na oparciu. Jest to nasz sznurek.
Sanki stoją - my rozgrzewamy się biegając po sali pomiędzy nimi. Na umówiony sygnał wracamy i siadamy na swoje sanki - powtarzamy zabawę.
Chwytamy sanki za sznurek i ciągniemy. Weszliśmy na górkę, siadamy na sanki, unosimy nogi do góry zjeżdżając, tupiemy butami o podłogę.
Spacerując z sankami szukamy osoby do pary, która ma sanki ze sznurkiem w innym kolorze niż nasz. Ustawiamy krzesełka oparciami do siebie.
Para otrzymuje woreczek śnieżek. Odwracając się do siebie bokiem przekazujemy sobie śniegowa kulkę. Odwracamy się raz w jedną raz w drugą stronę. Staramy robić się to w miarę szybko pamiętając że śniegowa kulka może się roztopić. Następnie podajemy sobie kule nad głową, formujemy kulkę i podajemy ją znowu - powtórka.
Biegamy w parach wokół sanek, na sygnał siadamy na swoje miejsce. Zmiana zabawy: siadamy na krzesło osoby z naszej pary.
Biegamy po całej sali, na sygnał siadamy na najbliższych saneczkach. Zabieramy jedne saneczki. Teraz osoba, która nie zdąży zająć miejsca zostaje bez saneczek.
Ciągniemy saneczki i ustawiamy się w kole. Jedziemy kuligiem. Chwytamy za saneczki stojące przed nami, nogi opieramy również o przednie sanki. Po chwili tupiemy nogami, otrzepujemy się.
Siedząc podajemy woreczki - śnieżki do tyłu. Najpierw jeden, później dokładamy kolejny.
Chodzimy wokół krzesełek, na sygnał siadamy na najbliższym.
Zakończenie zabawy piosenką Zima.
Zwijanie szarf, odstawianie krzesełek.


SCENARIUSZ ZAJĘCIA - opracowała Anna Witkowska
GRUPA WIEKOWA - 4 - latki
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z krawatami
link https://www.facebook.com/PrzedszkoleNr6wGdyni/

Temat: Bawimy się krawatami.
Data 07.03.2014r.
Metody: podająca, eksponująca, praktyczna, stawiania zadań.
Cele ogólne: Rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania;
Bezpieczne poruszanie się w licznej grupie;
Wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenia nauczyciela.
Cele operacyjne:
Dz.: prawidłowo wykonuje ćwiczenia, uważnie słucha poleceń, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.
Środki dydaktyczne: krawaty dla każdego dziecka, tamburyno, bębenek, gwizdek.
Rodzaj ćwiczeń
Przebieg
Przybory
 I. Część wstępna
Marsz po kole
Dzieci maszerują przy akompaniamencie tamburyna po obwodzie koła, biorą krawaty i trzymają je rękoma wyprostowanymi nad głową. Na szybkie uderzenia w tamburyn dzieci biegną na paluszkach, na uderzenia wolne idą na piętach. 
Krawaty,
tamburyno
Zabawa orientacyjno - porządkowa
"Odszukaj swoje gniazdko"
Krawaty ułożone w kształcie koła (gniazdka) leżą na dywanie. Dzieci biegają swobodne po sali. Na mocne uderzenie w bębenek szukają swojego krawatu i siadają wewnątrz niego. Dwa uderzenia w bębenek są sygnałem do ponownego ruchu.
Krawaty,
bębenek

 II. Część główna
 
Ćwiczenie tułowia w płaszczyźnie pionowej, skłony w przód
"Góra - dół"
Dzieci stoją w rozsypce, w rozkroku; rozciągnięty krawat trzymają w rękach, w górze. Wykonują skłon w dół, kładą krawat na podłodze, prostują się i klaszczą dwa razy nad głową. Następnie wykonują skłon, podnoszą oburącz krawat i wyciągnięte ręce do góry, jak na początku ćwiczenia.
KrawatyKrawaty
Ćwiczenie tułowia w płaszczyźnie poziomej - skłony boczne
"Tęcza"
Dzieci siedzą skrzyżnie na dywanie; trzymają krawaty nad głową wykonują skłony tułowia w prawą stronę, prostują się,
a następnie skłon w lewą stronę. Po kilku powtórzeniach dzieci kładą krawaty na podłodze i wykonują siad prosty.
Krawaty
Czworakowanie
"Posłuszny piesek"
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko z pary jest właścicielem psa i trzyma pieska na smyczy. Dziecko - piesek - zsuwa krawat pod pachy, a właściciel zdejmuje swój i podkłada pod krawat współćwiczącego, tworząc w ten sposób smycz. Właściciel prowadzi pieska, który porusza się na czworakach, co pewien czas uczy go służyć - przysiad, ręce zgięte w łokciach. Przy powtórzeniu ćwiczenia - zmiana ról.
Krawaty
Ćwiczenie równowagi
"Winda"
Dzieci stoją w rozsypce, kładą na środek trzymanego oburącz krawatu prawą nogę i wolno podciągają krawat ze stopą do góry,
a następnie opuszczają w dół - winda jedzie do góry i zjeżdża na dół. Przy powtórzeniu ćwiczenia następuje zmiana nóg.
Krawaty
Bieg
"Koniki"
Dzieci dobierają się w pary i stoją jedno za drugim. Pierwsze jest "konikiem", drugie - "woźnicą" ("koniki" tworzą na dywanie ze swoich krawatów "mury", "woźnice" zakładają lejce "konikom"). Na sygnał gwizdka zaprzęgi rozbiegają się w różnych kierunkach, omijają "mury". Biegną kłusem, idą stępa, galopem, idą ciężko, "wozy są załadowane". Po chwili następuje zmiana ról. 
Krawaty, gwizdek
Ćwiczenie mięśni grzbietu
"Gra na fujarce"
Dzieci kładą się przodem na dywanie, krawat leży przed nimi; na sygnał opierają się na łokciach, podnoszą krawat i zbliżają do ust - naśladują trzymanie fujarki, przebierają palcami "wygrywając melodię". Następnie kładą się na dłoniach i odpoczywają.
Krawaty
Skrętoskłony
"Wędrujący krawat"
Dzieci stoją w rozkroku w rozsypce; trzymają krawat w prawej ręce; przekładają go, podając sobie z ręki do ręki przed i za sobą w koło; ćwiczenie wykonują najpierw wolno, a potem coraz szybciej.
Krawaty
Podskoki
"Skoki przez drabinkę"
Dzieci układają na podłodze drabinkę z krawatów. Stoją ustawione jedno za drugim. Przeskakują obunóż, omijając szczeble drabinki; starają się ich nie nadepnąć i nie zniszczyć.
Krawaty
 III. Część końcowa 

Ćwiczenia stóp
"Chodź do mnie"
Dzieci siedzą na dywanie, odsuwają i przysuwają krawat palcami stóp - prawej nogi, a następnie odsuwają i przysuwają krawat palcami lewej nogi. 
Krawaty
Zabawa
"Sprytne palce"
Dzieci siedzą na dywanie, łapią krawat palcami jednej stopy i podrzucają go do góry, potem podrzucają go drugą stopą i tak na zmianę.
Krawaty
Ćwiczenie wyprostne
Dzieci maszerują po obwodzie koła - krawaty trzymają oburącz za plecami. Wykonują cztery kroki marszu zwykłego, cztery kroki marszu we wspięciu na palcach. Odkładają krawaty na wyznaczone miejsce.
Krawaty


SCENARIUSZ ZAJĘCIA - opracowała Beata Bogdańska
GRUPA WIEKOWA - 3 - latki
Temat: "Zabawy na śniegu"
link https://www.facebook.com/PrzedszkoleNr6wGdyni/

Data: 07.02.2014
Cele ogólne:
Rozwijanie aktywności ruchowej oraz poszczególnych grup mięśniowych i cech motorycznych;
Poznawanie zasad bezpiecznych zabaw na śniegu;
Cele operacyjne, dziecko:
Poznaje różne formy aktywności ruchowej;
Kształtuje umiejętność chodzenia po śladach;
Ćwiczy mięśnie brzuch, nóg, ramion;
Rozwija umiejętność rzucania do celu;
Potrafi bezpiecznie bawić się na śniegu;
Metody: czynna, słowna, oglądowa
Formy: indywidualna, zespołowa, grupowa
Środki dydaktyczne: "jabłuszka"
Obszary edukacyjne:
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5/4)
Dziecko: uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;
Dziecko: przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
Przebieg zajęcia:
Pogadanka na temat znaczenia aktywności ruchowej w życiu każdego człowieka oraz na temat zasad bezpiecznej zabawy, kierowana pytaniami z wykorzystaniem ilustracji;
Wyjście do ogrodu przedszkolnego;
Rozgrzewka
"Piłeczki"- energicznie podskoki obunóż w miejscu;
"Rozgrzewamy się na mrozie"- ćwiczenia ramion i nóg;
"Ślady na śniegu"- odbijanie śladów butów na śniegu, porównywanie wielkości;
"Tropiciele"- chodzenie po śladach pozostawionych przez nauczycielkę;
"Pracusie"- udeptywanie ścieżki prowadzącej do górki zjazdowej;
"Najlepszy zjazd"- zjeżdżanie na "jabłuszkach" z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa;
"Rzut do celu"- lepienie kulek i rzucanie do wyznaczonego celu (kosz);
Dowolne zabawy na śniegu w celu dotlenienia organizmów, zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa;
Powrót do przedszkola krokiem marszowym, otrzepywanie odzieży wierzchniej i obuwia ze śniegu;


2. Edukacja zdrowotna

SCENARIUSZ ZAJĘCIA - opracowała Marta Gutowska
GRUPA WIEKOWA - 4/5 - latki
Temat: "Jesień w sadzie i w ogrodzie"
link://www.szosteczkagdynia.pl/galeria.html/

Data: 27.09.2013 r.
Obszar:
5/1 - dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.
Cele ogólne:
- promowanie zdrowego stylu życia,
- uświadamianie dzieciom znaczenia spożywania owoców i warzyw dla zdrowia.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- zna walory zdrowotne warzyw i owoców,
- rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce,
- wie, że podczas przygotowania musu należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę.
Forma: - indywidualna, grupowa, zespołowa.
Metody: - czynne, słowne, aktywizujące.
Pomoce dydaktyczne:
Kukiełka "Witaminka", bajka pt. "Dwa królestwa" A. Bojakowskiej, kukiełki, owoce i warzywa, kartoniki z nazwami owoców i warzyw, nagrania CD, karteczki z czynnościami, kolorowe obrazki, plastikowe noże, łyżeczki, tacki, blender, kubeczki.
Przebieg zajęcia:
1. Powitanie z dziećmi. Przybycie Pacynki "Witaminki" (kukiełki zrobionej z warzyw i owoców):
Jestem Pani Witaminka.
Witam chłopców i dziewczynki.
Jeśli chcecie mieć wesołe minki,
Pamiętajcie, zjadajcie witaminki!
2. "Dwa królestwa" - oglądanie teatrzyku kukiełkowego na podstawie bajki Alicji Bojakowskiej (Zał. 1). Rozmowa kierowana nt. utworu.
- Jak nazywał się król i królowa Słabolandii/Zdrowolandii?
- Jak miał na imię Książe/ księżniczka?
- Co jedli ludzie w Zdrowolandii/Słabolandii?
- Czym się zajmowali mieszkańcy w Zdrowolandii/Słabolandii?
- Jakie były konkurencje sportowe na Olimpiadzie?
- Jak myślicie, dlaczego Zdrowolandia wygrała Olimpiadę?
- W którym królestwie chciałbyś mieszkać i dlaczego?
3. "Warzywa i owoce, które lubimy" - poznawanie, nazywanie oraz grupowanie warzyw
i owoców:
- Oglądanie warzyw i owoców przyniesionych przez dzieci. Omawianie różnic: koloru, kształtu, wielkości, chropowatości, ciężaru, twardości, itd.
- Segregowanie według wybranej cechy, np. według rodzaju - warzywa, owoce.
- Utrwalanie nazw warzyw i owoców.
- Czytanie globalne wyrazów - nazw warzyw i owoców. Podział na głoski, sylaby, przyporządkowanie wyrazu do odpowiedniego zbioru (owoców lub warzyw).
- Swobodne wypowiedzi dzieci: Który owoc jest, twoim zdaniem, najsmaczniejszy? Uzasadnij wybór.
4. "Ojciec Wirgiliusz" - zabawa muzyczno - ruchowa. Dzieci chodzą w kole w rytm śpiewanej piosenki. Na przerwę w muzyce dziecko losuje kartkę z czynnością do pokazania. Zadaniem dzieci jest pokazywanie czynności np. zrywanie jabłek, dźwiganie klatek z gruszkami, wchodzenie po drabinie na drzewo, grabienie liści, kopanie ziemi w ogródku.
5. Zapoznanie z produktami żywnościowymi, o których mówi się, że służą zdrowiu:
Nauczycielka przekazuje informacje (Zał. 2), w tym czasie chętne dziecko wybiera i umieszcza na tablicy kolorowe obrazki przedstawiające produkty, które wymienia nauczycielka.
6. "Mus owocowy" - przygotowanie przecieru z owoców. Przed przygotowaniem musu, nauczyciel przypomina zasady bezpiecznego posługiwania się przyborami kuchennymi i rozdziela obowiązki na grupy.
Podział obowiązków:
Grupa I: przygotowuje owoce do sałatki
Grupa II: kroi owoce
Grupa III: komponuje smaki musów.
7. Degustacja musu owocowego.
8. "Witaminki, witaminki" - wspólne zaśpiewanie piosenki.

Zał. 1

DWA KRÓLESTWA
Autor: Alicja Bojakowska


Za siedmioma rzekami, za siedmioma górami, za siedmioma lasami były dwa królestwa. Jedno królestwo nazywało się Zdrowolandia, a drugie Słabolandia.
W Zdrowolandii mądrze rządził król Owocek I i jego żona królowa Warzywka Pięknolica. Mieli oni córkę królewnę Malinkę. Wszyscy mieszkańcy Zdrowolandii dobrze się odżywiali. Jedli dużo owoców, warzyw i pili mleko. Uprawiali różne dyscypliny sportu. Nigdy nie chorowali. Byli weseli i radośni.
W sąsiadującym królestwie Słabolandii rządził król Ptyś II i jego żona królowa Czekoladia Leniwa. Mieli oni syna królewicza Chipsa. Mieszkańcy tego królestwa źle się odżywiali. Jedli dużo słodyczy, chipsów i pili słodkie, gazowane napoje. Nie uprawiali żadnych sportów. Całymi dniami leżeli i oglądali telewizję. Ciągle chorowali, bolały ich zęby. Byli smutni i słabi.
Pewnego dnia, gdy królewna Malinka wybrała się nad rzekę puszczać łódeczki
z łupinek orzecha, spotkała leżącego na kocu królewicza Chipsa. Królewicz objadał się właśnie pączkami. Gdy panna podeszła do niego, przywitali się uprzejmie ze sobą.
- Może poczęstujesz się pączkiem królewno Malinko - zaproponował młodzieniec.
- Dziękuję ci królewiczu, ale wolę zjeść jabłuszko- odpowiedziała Malinka.
- Może pójdziesz ze mną nad rzekę puszczać na wodzie łódeczki, które zrobiłam z łupinek orzecha- zachęcała królewna.
- Nie, dziękuję, wolę poleżeć na kocyku - odparł Chips. Lecz w oku królewicza zabłysła iskierka. Piękna, wesoła Malinka spodobała się księciu i pokochał ją całym sercem. Powiedział o tym swojemu ojcu i poprosił, aby król wybrał się do króla Owocka I po zgodę na ślub z Malinką. Król Ptyś II wybrał się do swojego sąsiada. Król Owocek I zastanowił się chwilę i tak powiada:
- Dobrze, oddam rękę Malinki twojemu synowi, ale pod jednym warunkiem. Ogłosimy Olimpiadę Sportową. Jeżeli wygrają twoi sportowcy, Malinka zostanie żoną królewicza Chipsa i zamieszka w waszym królestwie. Jeżeli jednak wygrają moi sportowcy, Malinka wyjdzie za księcia i całe twoje królestwo przejdzie pod moje rządy.
Król Ptyś II, choć niechętnie, zgodził się na ten warunek.
Nadszedł dzień Olimpiady.
Pierwsza konkurencja:- Który zawodnik pierwszy przebiegnie drogę od jednego zamku do drugiego. Zawodnik Zdrowolandii, pan Krzepka Rzepka, równo wystartował z zawodnikiem Słabolandii panem Przesłodkim Batonikiem. Pierwszy do mety dobiegł pan Krzepka Rzepka, lecz wcale nie był zmęczony, tylko uśmiechnięty i wesoły. Pan Przesłodki Batonik nie dobiegł do mety, bo tak się zasapał i zadyszał, ze usiadł pod drzewem i dwa dni odpoczywał. Drugą konkurencją był skok w wzwyż. Zawodnik króla Owocka I, pan Soczysty Pomidor, przeskoczył 10 metrów. Zawodnik króla Ptysia II, pan Bita Śmietana nie mógł przeskoczyć nawet 2 metrów, bo taki był gruby. W trzeciej konkurencji rozegrano mecz piłki nożnej. Drużyna Zdrowolandii "Zielone groszki" pokonała drużynę Słabolandii "Karmelowe cukierki" 200 do 0. Oczywiste było, że Olimpiadę wygrał król Zdrowolandii.
Po uroczystym ślubie i hucznym weselu Malinka z Chipsem zamieszkali w zamku jej ojca. Owocek I połączył oba królestwa w jedno. Nauczył mieszkańców Słabolandii zdrowo się odżywiać i uprawiać różne sporty. Wszyscy żyli długo, zdrowo i szczęśliwie.

Zał. 2

Aby zdrowo żyć ludzie powinni się zdrowo odżywiać. Najistotniejsze składniki pożywienia to białka, węglowodany, tłuszcze, sole mineralne i witaminy. Mnóstwo białka znajduje się w produktach mlecznych: mleku, serach, maśle, oraz jajkach, mięsie, rybach. Białka są potrzebne do budowy ciała. Węglowodany dostarczają energii potrzebnej do aktywnego ruchu, uprawiania sportów, biegania, zabawy, uczenia się i pracy. Dużo węglowodanów znajduje się w pieczywie, ziemniakach, kaszy, grochu, fasoli. Witaminy zapobiegają powstawaniu chorób. Znajdują się we wszystkich warzywach, owocach oraz przetworach warzywnych i owocowych: sałatkach, surówkach i sokach. Natomiast należy unikać cukru i słodyczy. Powodują one powstawanie różnych chorób, np. próchnicy zębów.


SCENARIUSZ ZAJĘCIA - opracowała Danuta Tessar
GRUPA WIEKOWA - 3 - latki
Miesiąc - marzec
Temat - Przygotowujemy wiosenne kanapki
link https://www.facebook.com/PrzedszkoleNr6wGdyni/


Data: 25.03.2014r.
Cel główny: Rozumienie znaczenia warzyw jako źródła witamin i zdrowia
Cele szczegółowe:

Dziecko próbuje wszystkich potraw i określa ich smak
Wie jakie produkty trzeba jeść, aby być zdrowym

Osiąganie umiejętności w zakresie:
Obszar 5
1. Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia
Obszar 2
2 Dziecko właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie

Przebieg

Zapoznanie z wierszem

Wiersz Warzywa i owoce "Dziecko aktorem" cz. II

W owocach, warzywach, moc tkwi tajemnicza.
Często je spożywać - to dobry obyczaj
O swoich zaletach, każdy z nich opowie.
Wszak ich zadaniem dbać o nasze zdrowie.
Zjadaj je ze smakiem, a silny się staniesz.
Nigdy cię choroba żadna nie dostanie.
Katary i grypy, groźne anginy, cię nie dopadną, bo jesz witaminy

Pogadanka na temat zdrowego odżywiania się
Rozpoznawanie i nazywanie warzyw
Zabawa dydaktyczna - dopasuj obrazek do sytuacji. Co wpływa korzystnie, a co nie na zdrowie?
Praca dzieci - komponowanie własnych kanapek w użyciem: pomidora, ogórka, sałaty, rzodkiewki, szczypiorku
Spożywanie przygotowanych kanapek
Prace porządkowe
Zabawa tematyczna - warzywniak, wprowadzenie nowego kącika zabaw


SCENARIUSZ ZAJĘCIA - opracowała Katarzyna Mirecka
GRUPA WIEKOWA - 4 - latki
Temat: Zdrowie to ruch i właściwe odżywianie - zabawy ruchowe
Cele:

Wspomaganie dziecka poprzez ruch
Doskonalenie motoryki w zakresie zręczności, gibkości, zwinności
Wzmacnianie mięśni stóp, brzucha, tułowia i kończyn
Ćwiczenia w orientacji schematu własnego ciała względem innych
Wdrażanie do ćwiczeń z przyborami nietypowymi
Wyrabianie świadomości i nawyków zdrowego trybu życia

Metody:
Słowna : rozmowa na temat zdrowego trybu życia / ruch, odżywianie, wypoczynek/ oraz instrukcja do zadań
Oglądowa: ilustracje, przybory, pokaz
Czynna: pokaz, wykonanie zadań
Przybory:
Ilustracje, woreczki z grochem, gazety, plastikowe buteleczki, krążki, lina /wąż/
Miejsce ćwiczeń:
sala zabaw
Przebieg zajęcia:
1. Przygotowanie do zajęcia / przebieranie się w stroje gimnastyczne/
2. Powitanie: " rączki, nóżki, hej!"
3. Rozmowa z mamą Nikodema na temat zdrowego trybu życia z wykorzystaniem ilustracji
4. Układanie planszy z zasadami zdrowego żywienia
5. Zabawy ruchowe:
Z woreczkami:
1. Woreczek na głowie: przysiady, samoloty
2. Woreczek na nodze: rzut do góry, chwyt rękami
3. Woreczek na dywanie: na dźwięk tamburyna dzieci chodzą po sali; przerwa stają na dowolnym woreczku
Z woreczkami i krążkiem:
1. Wkładanie i zdejmowanie woreczka drugą nogą z krążka przy pomocy palców stóp
2. Krążek w dłoni : przerzucanie woreczka na krążku
3. Marsz po kole, niesienie w jednej ręce krążka z woreczkiem i zrzucenie go do kosza oraz układanie krążków na stosie.
Z buteleczkami plastikowymi:
1. Zajączki - butelki między udami i podskoki obu nóż w różnych kierunkach
2. Przekładanki - toczenie buteleczek między stopami, tworzenie "ósemki
3. Toczenie na przemian raz jedną raz drugą stopą buteleczki po podłodze w różnych kierunkach
4. Leżenie na brzuchu i na sygnał unoszenie oburącz buteleczki ku górze
5. Marsz w kole i odkładanie butelek do pojemnika
Z gazetami
1. Marsz w kole akcentując pauzę sylabą: "szy" pauzę w odliczaniu ? /rozdanie gazet/
2. Darcie gazet przy użyciu palców stóp
3. Tworzenie kuli z gazety
4. Rzuty do celu: marsz w kole i rzut do kosza /środek koła/
Lina "wąż"
Dzieci podzielone są na dwie grupy. Siadają po przeciwnych stronach wykładziny; środek zaznaczony jest liną "wąż"; na sygnał dzieci przemieszczają się kto szybciej do "węża", dwa szeregi jednocześnie - 2X
Zakończenie
1. " rączki, nóżki, hej!"
2. Przebranie się w stroje
Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy - uzyskanie certyfikatu Bezpieczne przedszkole
link://www.szosteczkagdynia.pl/galeria.html/    Ruch poza szkołą


6. Zajęcia zorganizowane

Konkurs plastyczny, pt.: I duży i mały ci powie, że ruch to zdrowie
Cel konkursu:
Popularyzacja ruchu jako istotnego czynnika wpływającego na prawidłowy rozwój człowieka
Rozbudzanie ekspresji plastycznej dzieci
Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecięcej
Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 6 w Gdyni we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Pod makami filia nr 14;
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkolaków
3. Konkurs trwa od 19 lutego do 19 marca 2014 r
4. Warunkiem uczestnictwa jest udział w warsztatach organizowanych przez Miejską Bibliotekę i wykonanie pracy plastycznej wraz z hasłem zachęcającym do aktywności ruchowej
5. Prace należy wykonać indywidualnie, dowolna techniką, w formacie A4 lub A3 i dostarczyć do pani E. Przywarczak w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2014
6. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedna pracę, należy ją zaopatrzyć w następujące informację: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, opiekun
7. Prace zostaną ocenione w kategoriach wiekowych : dzieci 3-letnie, dzieci 4-letnie, dzieci 5-letnie
8. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora
9. Wystawę prac można będzie obejrzeć w Przedszkolu nr 6 i w Bibliotece Miejskiej7. Zajęcia niezorganizowane

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego:
"Odprowadzam sam" to tytuł akcji, która ma zachęcić nasze dzieci i ich rodziców do podróżowania do przedszkola w sposób ekologiczny (pieszo, rowerem, na hulajnodze, ewentualnie transportem zbiorowym), będący zarazem innowacyjną formą zabawy.
Dzieci, które przychodzą do przedszkola pieszo (lub przyjadą: rowem, na hulajnodze, ewentualnie środkiem transportu zbiorowego) przyklejają kolorową naklejkę na plakacie. Każda grupa przedszkolna dostaje 4 różne kolorowe plakaty, przedstawiające szare zwierzątka leśne i drzewko. Szary kolor tych postaci symbolizuje zanieczyszczenie środowiska. Przybywając do przedszkola w sposób ekologiczny, dzieci sprawiają, że zwierzątka i drzewko stają się kolorowe, szczęśliwe i zdrowe, żyjąc w czystym i wolnym od zanieczyszczeń środowisku. W akcji wzięły już udział dzieci starsze, teraz w kolejnej edycji uczestnikami będą nasze młodsze przedszkolaki.

link://www.szosteczkagdynia.pl/index.html/

8. Aktywność w gronie rodziny

SCENARIUSZ ZAJĘCIA - opracowała Beata Bogdańska
Temat: W zdrowym ciele, zdrowy duch - zabawy ruchowe
link https://www.facebook.com/PrzedszkoleNr6wGdyni/

Data: 06.03.2014
Temat kompleksowy: W świecie bajek
Temat zajęcia: "Zimowe muzykowanie"- warsztaty muzyczne z rodzicami
Metody: czynna, słowna, oglądowa
Formy: grupowa

Obszary:

Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec (8)
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)


Dziecko:

śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu (8/1)
tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także improwizuje ją ruchem (8/3)
obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują (1/1)


Cele:

integrowanie dzieci i ich rodziców
odczuwanie radości z podejmowanego wysiłku i wspólnej zabawy
nabywanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
uświadomienie rodzicom potrzeb edukacyjnych ich dzieci


Środki dydaktyczne: nagrania muzyczne, zilustrowane piosenki "Ulepimy bałwanka", "Na wyspach Bergamutach", instrumenty perkusyjne, tekst zabawy relaksacyjnej wg E. Jacobsona "Spacer", muzyczna kartka- ewaluacja

Przebieg zajęcia:
1.Powitanie Rodziców.
2.Omówienie zagadnień dotyczących "muzykowania"- śpiew, pląs, taniec, granie.
3.Zabawa muzyczna "Cześć, haj, piątkę daj". I/2
4.Zabawa ruchowa "Korowód na powitanie"- pary, czwórki, szóstki, ósemki, koło. I/1
5.Zabawa muzyczno- ruchowa "Wysoko- nisko"- (marsz na palcach, chodzenie na piętach), "Wesoło- smutno"- (wesoły marsz, chodzenie na ugiętych kolanach), "Szybko- wolno"- cwał boczny szybki i wolny, noga goni nogę). II/47/48/49
6.Zabawa muzyczno- ruchowa z pauzą "Reniferowe zaprzęgi".- II/46
7.Taniec w parach "Taniec francuski".- III/3
8.Zabawa relaksacyjna wg E. Jacobson "Spacer". (elementy metody C. Orffa)
9.Taniec dzieci do muzyki relaksacyjnej "Floral Dance- G. Zamfir". IV/40
10. Wyciszający masażyk "Rzeczka"
11.Taniec w parach (rodzic- dziecko) "Country Dance".- III/19
12. Zabawa wyciszająca "Orzeszek".- V/5
13.Taniec rodziców z patyczkami. VI/23
14.Piosenka zilustrowana "Na wyspach Bergamutach".- płyta Marta G
15.Nauka pląsu, przygotowanie do grania "Moja muzyka".- VII/3
16.Pląs "Muzykanci konszabelanci".- VIII/7
17. Gra na instrumentach przez dzieci "Pizzicato- Delibes".- IX/39
18.Gra na instrumentach przez rodziców "Pizzicato- Delibes".- IX/39
19. Zabawa muzyczno - ruchowa "Zorba".- X/7
20.Pląs wyciszający "Epoi tai- tai".- XI/11
21.Ewaluacja zajęcia "Zimowe muzykowanie"


SCENARIUSZ ZAJĘCIA - opracowała Ewa Przywarczak
Temat: Rodzinne zabawy ruchowe.
Data: 05. 03. 2014 r.

Cel ogólny:
- wzmacnianie więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicem poprzez ćwiczenia ruchowe.

Cele operacyjne:
- tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji,
- dziecko zdobywa poczucie bezpieczeństwa w obecności rodzica,
- dziecko czerpie radość z zabawy z rodzicem.

Formy pracy:
- zabawa w grupie, ćwiczenia w rzędzie

Pomoce: małe piłki, krążki, szarfy, pachołek, jajeczka plastikowe, balon, szarfy, duże "piłki z rogami" (do skakania), czapeczki kolorowe - tekturowe, kubeczki plastikowe ( po jogurtach), krasnoludki plastikowe, sylweta motyla, kolorowe kółka (duże i małe), klej, tamburyno, płyta CD.

Przebieg zajęć:
Powitanie rodziców i dzieci.
Przebranie się w strój wygodny - gimnastyczny.

Zabawy integracyjne:
- "Znikające krążki" - kiedy muzyka gra wszyscy chodzą lub podskakują w rytm melodii, kiedy jest cicho uczestnik zabawy musi zająć krążek. Przy każdej przerwie nauczyciel zabiera jeden krążek.
- "Odbijanie balona" - wszyscy uczestnicy stoją w kole i swobodnie odbijają balon w taki sposób, aby nie spadł na podłogę, zwracając uwagę na bezpieczeństwo podczas zabawy.

Zabawy sprawnościowo - zręcznościowe:
1) "Slalom z małą piłką"- zadaniem zawodników jest pokonanie pewnego dystansu pomiędzy krasnoludkami plastikowymi tocząc małą piłkę, oraz omijając pachołek
2) "Dekorujemy motyla" - na start bieg do pachołka -przyklejanie kółka dużego (dorośli), a małego - dzieci - na sylwecie motyla, bieg z powrotem i klepnięcie ręką w ramie następnego zawodnika.
3) "Zbieramy kamienie"- na start szybkie zbieranie 3 "kamyków" (jajek plast.) do ręki (każdy w osobnej szarfie), omija pachołek i podaje następnej osobie 3 jajeczka, w taki sposób, aby nie spadło na podłogę.
4) "Biegnij z czapeczką na głowie" - w wyprostowanej postawie bieg z czapeczką na głowie tak, aby nie spadła na podłogę, omija pachołek i biegnie uczestnik do następnej osoby przekazując czapeczkę.
5) "Wyścigi zajączków" - podskoki na piłce z rogami do pachołka i z powrotem podskoki - wykonuje dziecko, a rodzic skacze na dwóch nogach (jak kangur).
Na zakończenie - zabawa wyciszająca wymagająca pewnej precyzji ruchów rąk: "Budowanie muru" z kubków po jogurtach i zburzenie przy pomocy małej piłki.
Sprzątanie po skończonej zabawie.
Zakończenie: przebieranie się, odkładanie worka na swoje miejsce. Dzielenie się swoimi wrażeniami. Rodzice i dzieci wpisują buzię uśmiechniętą lub smutną, wyrażając w ten sposób swoją opinię. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego