RADA RODZICÓW - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

RADA RODZICÓW

O PRZEDSZKOLU
Rada Rodziców

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków uczęszczających do Przedszkola.
2. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
3. Wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną Przedszkola tak, aby odpowiadała oczekiwaniom rodziców i dzieci.
4. Rada Rodziców tworzona jest i działa w oparciu o przyjęty regulamin.
5. Celem działalności Rady Rodziców jest:
a) Zapewnienie współpracy rodziców z Przedszkolem w podnoszeniu jakości pracy Przedszkola
b) Prezentowanie wobec nauczycieli, dyrekcji Przedszkola oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Przedszkola
c) Współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców
z działalnością edukacyjną Przedszkola i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców
d) Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań Przedszkola
6. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może
Pozyskiwać fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł.

Skład Rady Rodziców:

 • Przewodnicząca  Izabela Ramza-Piłasiewicz
 • z-ca przewodniczącego Aleksandra Bonk
 • sekretarz Anna Piekarska
 • skarbnik Alicja Kielińska
 • członek Monika Kołodziejska-Trzeciak

Drodzy Rodzice!
Z funduszy Rady Rodziców finansujemy między innymi:

 • Teatrzyki
 • Koncerty
 • Rytmikę
 • Mikołajki
 • Bal karnawałowy
 • Dzień dziecka
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Wycieczki
 • Pożegnanie sześciolatków


Od 1 Października 2007r. pokrywamy również koszty wody mineralnej dla naszych pociech, a także rodziców.

Z poważaniem, Rada Rodziców

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego