WSPÓŁPRACA - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

WSPÓŁPRACA

O PRZEDSZKOLU
W naszym przedszkolu dzieje się dużo ciekawych rzeczy, między innymi dzięki podejmowanej z dużym zaangażowaniem nauczycieli współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie naszego miasta. Odgrywają one dużą rolę w procesie edukacji i wychowania dzieci.

WSPÓŁPRACA Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W GDYNI (FILIĄ NR 14)

Zwiedzanie biblioteki, poznawanie sposobów korzystania z księgozbiorów.
Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru. Poznawanie autorów literatury polskiej i zagranicznej.
Udział w przedstawieniach teatralnych.
Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach o tematyce zgodnej z rocznym planem przedszkola.
Występy przedszkolaków dla dzieci z osiedla
Udział w Akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
Współpraca przy organizowaniu konkursów

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 46 I GIMNAZJUM NR 18

Udział w przedstawieniach i zawodach sportowych.
Zapraszanie absolwentów naszego przedszkola na warsztaty, inscenizacje, czy też na „Spotkanie z szósteczką”.
Organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców z dyrektorem szkoły.
Odwiedziny gimnazjalistów, którzy czytają dzieciom książki, bawią się z nami oraz służą pomocą wychowawcom.
Uczestnictwo w lekcjach pokazowych w kl. I, poznawanie szkoły.

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 1 W GDYNI

Konsultacje i diagnozy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
Organizowanie i przeprowadzanie badań przesiewowych dotyczących wad wymowy i słuchu.
Uczestnictwo specjalistów w spotkaniach z rodzicami, a także branie udziału w indywidualnych konsultacjach.
Warsztaty logopedyczne dla dzieci i rodziców

KOMISARIAT POLICJI GDYNIA KARWINY

Spotkania z funkcjonariuszami policji .
Pogadanki dla przedszkolaków nt. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na drodze.
Uczestnictwo w akcji „Bezpieczny przedszkolak”
Wyjścia na skrzyżowania uliczne, w celu obserwacji prawidłowych i niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ DZIELNICY KARWINY I WIELKI KACK

Dofinansowywanie działań w zakresie poprawy estetyki wewnątrz budynku
Zakup sprzętu na plac zabaw
Organizacja parkingu przy Przedszkolu

WSPÓŁPRACA Z POMORSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ NAUK STOSOWANYCH W GDYNI

Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza"
Wspomaganie nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego

WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM

Zajęcia edukacyjne w lesie z leśniczym
Udział w akcji sadzenia drzewek
Wycieczka ścieżką dydaktyczną "Szlakiem wiewiórki"
Spotkania w Ośrodku Nadleśnictwa w Gdyni

Współpracujemy również z:

Młodzieżowym Domem Kultury w zakresie konkursów i przeglądów twórczości dziecięcej;
Komunalnym Związkiem Gmin w zakresie działań ekologicznych;
Zarządem Komunikacji Miejskiej – cykliczne akcje np. „Wybieram ekotransport”;
Zarządem Dróg i Zieleni – cykliczne akcje np. „Odprowadzam sam”;
Liceum Plastycznym w Gdyni Orłowo – prezentacje makiet do wierszy z literatury dziecięcej, przedstawienia teatralne;oglądanie pracowni plastycznej, wernisażu prac uczniów
Innymi placówkami: zwiedzanie pracowni plastycznych, małe formy teatralne, wymiana doświadczeń, zbiórki charytatywne.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego