ZAJĘCIA - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAJĘCIA

DLA RODZICÓW
W ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oferujemy różnorodne formy zajęć:

- zajęcia z zakresu mowy i myślenia
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia matematyczne,
- zajęcia przyrodnicze,
- zajęcia umuzykalniające,
- zabawy ortofoniczne (oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fonematycznego)
- zabawy sportowo - ruchowe, rytmiczne,
- zabawy konstrukcyjne,
- zabawy badawcze.

Ponadto:
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
- teatrzyki,
- przeglądy dziecięcej twórczości,
- zajęcia z logopedą i pedagogiem,
- uroczystości,
- wyjazdy na przedstawienia teatralne,
- wycieczki krajoznawcze,
- pokazy artystyczne,
- 1x w miesiącu - koncerty w wykonaniu artystów Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Teatru Muzycznego w Gdyni, studentów i pedagogów Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz artystów zagranicznych.

Realizując podstawę programową:
- stwarzamy warunki, w których dziecko będzie mogło wszechstronnie się rozwijać i rozbudzać ciekawość poznawczą,
- stymulujemy i monitorujemy rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny,
- kształcimy postawy moralne, wyrabiamy świadomość przynależności narodowej, przyswajamy wartości uniwersalne,
- stwarzamy warunki, w których dziecko może odkryć swoją indywidualność, odnieść sukces i poczuć radość z podejmowanych przez siebie decyzji,
- podejmujemy współpracę z rodzicami na różnych płaszczyznach życia przedszkolnego,
- przygotowujemy dzieci do podjęcia ważnej roli, jaką jest uczeń.

Rodzicom proponujemy:
- zajęcia otwarte,
- warsztaty,
- konsultacje indywidualne,
- konsultacje ze specjalistami,
- zajęcia integracyjne,
- uroczystości, festyny,
- udział w konkursach, programach ekologicznych.

Baza

Przedszkole usytuowane jest na osiedlu Karwiny III przy ulicy Chwaszczyńskiej 28. Jest to budynek piętrowy, wolnostojący. 
Znajduje się w nim 5 sal dydaktycznych – 2 sale na parterze dla dzieci młodszych, 3 sale na I piętrze dla dzieci starszych. Są to pomieszczenia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, wyposażone w sprzęt, zabawki i estetyczne pomoce dydaktyczne.

Przedszkole posiada rozległy plac zabaw, wyposażony w bezpieczny sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do gier, zabaw i zajęć ruchowych dla wszystkich grup wiekowych.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego